DNS Sorgusu

Emre Can Yılmaz <ecylmz@bil.omu.edu.tr>

http://ecylmz.com/

Temmuz 2012

Presenter Notes

DNS

Presenter Notes

Bilgisayarlar ve diğer cihazlar haberleşmek için her birine bir ip adresi atanır.

209.85.129.103
192.228.29.1
74.125.77.106
147.67.119.102
142.236.154.112
92.123.68.25
193.252.122.103

Presenter Notes

İnsanlar ip adreslerini hatırlayamadıklarından kelimeleri kullanırlar

www.google.com
www.cira.ca
www.google.it
www.euroa.eu
www.servicecanada.gc.ca
www.cbc.ca
www.orange.fr

Presenter Notes

Alan adı sistemi (DNS(Domain Name System)) ip adresleri ve onlara karşı kullanılan isimleri barındırır. Yani büyük bir veritabanıdır diyebiliriz.

209.85.129.103  -  www.google.com
192.228.29.1   -  www.cira.ca
74.125.77.106   -  www.google.it
147.67.119.102  -  www.euroa.eu
142.236.154.112  -  www.servicecanada.gc.ca
92.123.68.25   -  www.cbc.ca
193.252.122.103  -  www.orange.fr

Presenter Notes

DNS Sorgusu Nasıl Çalışır?

DNS sorgusunun nasıl çalıştığını anlamak için basit bir örnek kullanalım.

Tarayıcıya **www.example.com** yazdık ve enter’a bastık.

Sırasıyla şunlar olmaktadır:

Presenter Notes

DNS Sorgusu

 • Web tarayıcısı adres satırına isim girdiğinizi anlar ve ip’sini bulmak için yerel çözümleyici çağırır.

 • Çözümleyici önbelleği (cache) kontrol eder, eğer daha önceden bu isim için ip eşleştirilmesi yapılmışsa onu kullanır ve web tarayıcısına ip’i verir. Önbellekte eğer ki ip - isim eşleştirmesi yoksa; “host table file” denen dosyaya bakar( Bu Ubuntu’da /etc/hosts dosyasıdır ). Bu dosyada ip’lere isimler statik olarak tanımlanır. Bu dosyada ip’i bulabilirse web tarayıcıya ip’i verir.

Örnek bir /etc/hosts dosyası:

127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    foo

123.1.2.3    www.example.com

Presenter Notes

DNS Sorgusu

 • Çözümleyici özyineli olarak bu sorguyu oluşturur ve cihazda tanımlanan, internet üzerindeki bir DNS sunucusuna sorguyu gönderir.Ubuntu’da DNS sunucularının adreslerini /etc/resolv.conf’da tanımlıyoruz.

  Örnek bir **resolv.conf** dosyası:
  
  nameserver 8.8.8.8
  

Diyelim ki DNS sunucusu olarak 8.8.8.8’i kullanıyoruz.

 • “8.8.8.8” www.example.com için tekrarlı sorgular üretir ve kök isim sunucusuna bu sorguları gönderir. (Tabi ki onun da önbelleğinde ip adresi yoksa)

 • Kök isim sunucusu ismi çözmez. O sadece “.com” domain’leriyle ilgilenen DNS sunucunun isminin ip’sini verir.

Presenter Notes

DNS Sorgusu

 • “8.8.8.8” sorguyu üretir ve “.com” domainlerinden sorumlu DNS sunucusuna sorguyu gönderir.

 • .com’la ilgilenen sunucu “example.com“‘un ip’sini döner.

 • “8.8.8.8” example.com‘la ilgilenen sunucuya www.example.com için sorgu gönderir.

 • example.com kendi kaynaklarına bakar. www subdomain’i için yetkilendirildiğinden yani www ile o ilgilendiğinden www.example.com için ip’yi “8.8.8.8“‘e verir.

 • “8.8.8.8” bu cevabı önbelleğine kaydeder ve tanımlanan süre içerisinde bunu saklar.

Presenter Notes

 • Yerel isim sunucusunda artık www.example.com’un ip adresi vardır ve bilgisayarınızdaki çözümleyiciye verir.

 • Yerel çözümleyici bu bilgiyi önbelleğine kaydeder.

 • Çözümleyici ip’i web tarayıcısına verir.

 • Ve web tarayıcı HTTP isteklerini www.example.com’un ip’sine gönderir ve gelen cevabı render ederek sayfayı ekrana bastırır.

Presenter Notes

**www.net.compsci.googleplex.edu** için DNS çözümlemesini gösteren resim:

dnsresolution

Presenter Notes